Starzec z laską – reprodukcja dagerotypu?

P-2232

Zapewne reprodukcja wcześniejszego dagerotypu.