Stefania z Pietraszewskich Wilska, powstanka styczniowa

P-4732
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

Stefania z Pietraszewskich Wilska (1841-1928), autorka pamiętnika z czasów powstania styczniowego „Pamiętnik o Ignacym Chmieleńskim”, dotyczącego jednego z szefów Rządu Narodowego i naczelnika wojskowego Warszawy (wyd. 1952 w Ossolineum).