Stowarzyszenie studentek „Jedność” I

P-6857

Stowarzyszenie Studentek UJ „Jedność” działało w latach 1910-1939. Jego Dom Studencki to obecnie akademik „Nawojka”.