Władysław Pasternak z kolegą Dzidowskim

P-6859
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Wł[adysław] Pasternak z prawej
z kolegą Dzidowskim?

Rodzina związana z Kielcami. Być może również ze zdjęciami P-6860 – P-6864, które reprezentują jedną rodzinę, związaną z tym miastem.