Stowarzyszenie Wolnej Sztuki

P-3812
Miejsce:Lipsk
Twórca:
Tematyka:Grupowe

12×17,5 cm

Z rozproszonego zbioru rodziny Bock (P-3807-3812)

Ciocia Otzi (?) Matka, Ojciec, Ciocia Elle, Babcia, pani Korl, pani Schlling, pan Korb, dziecko – Nana Schilling, Kurt Schaffer, pan Lindner, mały Beyer.