Szczecinianka II

P-3184

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – początek lat 90. XIX wieku.