Szkoła dipisów w Norymberdze

P-3455
Miejsce:Norymberga
Twórca:
Tematyka:Grupowe Portret

Szkoła Powszechna w polskim
ośrodku /Con[g]ress D[isplaced] P[ersons] Camp/.
Gwiazdka – rok szk[olny]  1945/46.

„Norymberga”

25. 12. 45