Technika:
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:

Specjalista od jawajskiego tańca obrzędowego, występował w Niemczech w latach 30.

Stempel pocztowy z 6 I 1931 i dodatkowy z 1-3 II 1931 roku, upamietniający mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w Krynicy.