Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Kochającym rodzicom
Bärbel

Łódź. 21. 1. [19]57. r.