Targowisko i jatki „Zrazowskie”

P-1366
Technika:
Miejsce:Warszawa
Format:
Tematyka:

W głębi wypalona hala, która dochodziła aż na tyły kamienic przy ul. Kopernika.