13×18 cm

Piąta rocznica […] w Berlinie […] Joh[annes] Ruder (?)
Berlin, 18. 12. [19]05

W parze ze zdjęciem P-3611