Trzy w passe-partout: I. Z broszką

P-11030

Zdjęcie 2,5×4,5 cm w passe-partout 6,5×8,5 cm.