Turystki wysokogórskie

P-7392
Twórca:
Tematyka:Portret

6×8,5 cm