20,5×26 cm.

Ołtarz namalowany w latach 1519-26 do kaplicy rodziny Pesaro w kościele dei Frari w Wenecji.