Tycjan – Nawiedzenie

P-9039

16×25 cm.

Wczesny obraz Tycjana z klasztoru Sant’Andrea (dziś w Galleria dell’Accademia, Wenecja).