Tycjan wg Rafaela – Juliusz II

P-9019

18×23,5 cm.

Jedna z kilku znanych wersji portretu z 1511 roku – przez lata za prawdziwą uznawano wersję z Uffizi, choć zapewne jest nią wersja z Londynu. Widoczna tu kopia z Palazzo Pitti przypisywana jest Tycjanowi (ok. 1545).