Ulica handlowa w Syzraniu

P-851

Dom handlowy synów Piermiakowej, najprawdopodobniej w Syzraniu.