Ulica w nadmorskiej Abbazii (Opatiji)

P-10458

Dziś na miejscu Pension Hausner stoi Hotel Milenij przy ul. Marszałka Tity 109.