20,5×26 cm.

Obraz namalowany w 1573 do refektarza dominikanów w Santi Giovanni e Paolo by zastąpić „Ostatnią wieczerzę” Tycjana, która spłonęła tam dwa lata wcześniej. Takie przedstawienie ostatniej wieczerzy (zbytkowne wnętrze, psy, lancknechci, Saraceni w turbanach, błaznowie) doprowadziło do procesu artysty przed inkwizycją. Ostatecznie zmienił tylko tytuł na „Uczta u Lewiego”. Dziś w weneckiej Galleria dell’Academia.