W krateczkę

P-3150

Mojej kochanej
Zosieńce (?) 16tego lut[ego] 1867