W nadmorskiej kawiarni na Rugii

P-3630
Miejsce:Sellin
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

1909, Sellin na Rugii,
Pani i Pan F[uks? Fichte?]
[…]?