W sercu samotnie

P-2048
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Sierpień 1927
w Bokel