W sercu w parze

P-2049
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Sierpień 1927
w Bokel