Miejsce:Lubcza
Twórca:
Tematyka:Grupowe Pejzaż

Na piaskach niegosławskich, Pietrek
Sleboda powozi bułankami.

Chodzi zapewne o leżącą pod Lubczą wieś Zawale Niegosławskie.

Woźnica naprawdę nazywał się Piotr (Pietrek) Świeboda, był koniuszym we dworze w Lubczy.