Zapewne platynotypia, wykonywana w zakładzie Kintschela.