(inne zdjęcie w tym samym stroju, fot. A. Binder)

Wanda Treumann

P-617
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Wanda Treumann (1889-1963), niemiecka aktorka i producentka filmowa. Z mężem Karlem przyjechała z Lipska do Berlina, gdzie uczyła się w szkole teatralnej Emanuela Reichersa. Na tamtejszych scenach dostrzegł ją pionier kina duńskiego, Viggo Larsen, któremu partnerowała w paru filmach. Wspólnie – wraz z jej mężem – założyli studio Treumann Larsen Film GmbH.

Grała w ok. 30 filmach, wyprodukowała ok. 80. Udało się jej wyjechać z Niemiec do Australii i tam zmarła w roku 1963.

Znane jest inne zdjęcie Treumann w tym samym stroju, wykonane przez Alexandra Bindera (1888-1929), słynnego berlińskiego fotografa i portrecistę żydowskiego pochodzenia, autora podobizn wielu aktorów (Atelier Binder przy Kurfuerstendamm). Może to oznaczać, że to również zdjęcie Bindera.