Wiedeń, kościół Augustynów, cenotaf Marii Krystyny Habsburg (Canova)

P-968

Po 1875.