Wiedeński gmach Poczty i Telegrafu

PD-7434

Budynek wzniesiono przy Boerseplatz (placu Giełdy) w latach 1870-1873. Od 1964 jest luksusowym hotelem.