Wielki Napoleon (IV) – Wręczanie legii honorowej

PD-11718
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Jedna z dziesięciu kart ze scenami z życia Napoleona, tworzących wspólnie jego wielki portret.