Wielki Napoleon (V) – Przy grobie Fryderyka II

PD-11719
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Jedna z dziesięciu kart ze scenami z życia Napoleona, tworzących wspólnie jego wielki portret.