Wielki Napoleon (X) – Odwrót spod Moskwy

PD-11721
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Jedna z dziesięciu kart ze scenami z życia Napoleona, tworzących wspólnie jego wielki portret.

Scena według obrazu Jeana Meissoniera „1814” z 1864 roku.