Wielowieyscy na schodach

P-2846
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Wielkanoc 1930

Od lewej Teresa i Kinga, z prawej może Ludwik lub Janusz.