Wieniec dla patriarchy

P-2925
Miejsce:Bułgaria
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: