Wilhelm Knaack, aktor wiedeński

P-9116

Wilhelm Knaack (1829-1894), aktor komediowy, pochodził z Rostocku i debiutował na scenach północnych Niemiec, ale w 1856 pojechał do Pragi a rok później zatrudnił się w wiedeńskim Carltheater. Grywał też regularnie w Grazu i Budapeszcie.