Kontekst: zdjęcie z tej samej sesji z wiedeńskiego Theater Museum.

Wilhelm Knaack (1829-1894), aktor komediowy, pochodził z Rostocku i debiutował na scenach północnych Niemiec, ale w 1856 pojechał do Pragi a rok później zatrudnił się w wiedeńskim Carltheater. Grywał też regularnie w Grazu i Budapeszcie.

Anna Grobecker (1829-1908), aktorka i śpiewaczka operowa (mezzosopran) z Wrocławia, debiutowała jako piętnastolatka w Magdeburgu i w latach 50. XIX grywała w Niemczech. Dostrzeżona w Budapeszcie przez Nestroya, została sprowadzona przezeń do Carltheater.