Wnętrze kościoła św. Piotra w Hamburgu

P-8791

Dziś we wnętrzu zachowana jest widoczna na zdjęciu ambona, ale nie witraże ani ołtarz.