Wnętrze Wilhelm-Theater w Magdeburgu

P-8986

Z tyłu pieczątka: pamiątka z wystawienia sztuki „Spinne im Netz”.

Wilhelm-Theater powstał w 1864 roku jako teatrzyk Cafe-Francais, pięć lat później został przemianowany na Théâtre des varietées ale z wybuchem wojny francusko-pruskiej otrzymał imię króla (a potem cesarza) Wilhelma. Popularny teatrzyk operetkowy został rozbudowany w roku 1914. „Spinne in Netz” to sztuka kryminalna, którą zaczęto grać w 1933 roku, po dojściu nazistów do władzy. Nalot RAFu w styczniu 1945 zniszczył 90% Magdeburga, w tym teatr.