Miejsce:Villach
Tematyka:Portret
Zbiór:

Zdjęcie wykonane w Villach 25 marca 1906 jako pamiątka dla Wilchelma Sochlingera. Na awersie adnotacja, że poległ (?) 26 sierpnia 1914 pod Lwowem, zapewne w pierwszym dniu bitwy z Rosjanami nad Gniłą Lipą.