Wysadzony Dworzec Główny

P-1401

Druga odbitka P-1400.