Wystawa Światowa w Wiedniu w 1873 – kawiarnia

P-8150
Miejsce:Wiedeń
Twórca:
Tematyka:Architektura

Nakładem Wiedeńskiego Towarzystwa Fotografów.