Miejsce:Starogród
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Fotografowano w Starogrodzie w dniu jedenastym lipca 1914 r.