Zamek został zrujnowany przez okupacyjne wojska francuskie w 1794 roku (sprzedaż na materiał budowlany), a następnie w 1850 roku zakupiony przez lekarza z Trewiru, który zaczął go odbudowywać w formie nieco romantycznej. Dach wieżyczki bramnej (po lewej stronie, wystający znad drzewa) jest właśnie świadectwem rozpoczęcia odbudowy.