Zamek Hanstein w Turyngii

P-9257

Jubileusz [Uniwersytetu w] Get[yndze] sierpień 1887

Było to 150-lecie istnienia tego uniwersytetu.