Zamek von Mirbachów w Harff

PD-952
Miejsce:Harff
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Stemple: Harff 30 12, Pilica 19.12.[19]11

Mille bons souhaits de

bonne et heurese Nouvelle
Année pourvous et les
votres
de votre tres devoné
FdeMirbach*

29./12.1911

Madame Alexandre Moes
Ctesse Miączyńska
Wierbka
p.Pilica Gouv. Kielce
Pologne Russe.

Zamek w Harff należał od średniowiecza do von Harffów; w 1675 przez małżeństwo przeszedł na rodzinę von Mirbachów, która wygasła w roku 1849. Wówczas zamek przeszedł znów przez małżeństwo na Richarda von Vorst-Gudenau, jednak za pozwoleniem króla Luitpolda przyjął on również tytuł hrabiego von Mirbach-Harff. Bliżej nieznana osoba o inicjale „F.” musiała pochodzić z tej rodziny (i zapewne rezydować w zamku).

W roku 1972 rezydencja została wysadzona pod powiększającą się kopalnię odkrywkową węgla brunatnego Garzweiler.