Zbiór: Ks. Wieczorek misjonarz salezjański

Salezjanin Teodor Wieczorek (1888-1957) pochodził spod Gniezna; powołany do armii pruskiej, I wojnę spędził służąc w szpitalach polowych. Po wojnie studiował teologię we Włoszech, skąd wyjechał na misję do Chin. W 1923 roku przyjął święcenia i rozpoczął pracę misyjną w Siu Lam i Shekki w okręgu Hong Shan, gdzie otworzył szkołę i seminarium. W 1928 roku powrócił do Poznania i wówczas to wydał szereg pocztówek, dochód z których przeznaczony był na działalność misyjną. Kontynuował ją w kolejnych latach, aż do 1950 roku, kiedy to wyjechał do USA. Zmarł w roku 1957 w Hong Kongu i jest pochowany w tamtejszym kościele św. Antoniego.