Zbiór: Wizyta w KL Mauthausen-Gusen

Siedem fotografii z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen stanowi swoistą relację z przejścia po terenie hitlerowskiej zbrodni – od dworca, przez kamieniołom, po komin krematoryjny.

Nazwisko na kopertce z zakładu fotograficznego (Irena Paterek), świadczy, że zdjęcia zapewne pochodzą ze zbiorów – lub wręcz zostały przez nią wykonane – Ireny Paterek-John (1909-1993), córki zamęczonego w Mauthausen w roku 1942 Walentego Paterka (działacz ruchu sokolskiego, powstaniec wielkopolski, prezes „Sokoła” w Jarocinie), mieszkającej od 1936 w Bydgoszczy.

Zdjęcia są opisane w języku czeskim