Zbiór: Wycinka w Tittmoning

Album należący zapewne do rodziny przedsiębiorcy budowlanego i właściciela tartaku w Tittmoning (Niemcy przy granicy z Austrią, dawna część księstwa Salzburga), Josefa Mitterhafera. Zawiera 97 zdjęć, głównie fotografie miasteczka, jego zamku, rodziny i bliskich – atmosfera, a zwłaszcza przewijające się obrazy ściętych drzew i przyzamkowych dóbr przywodzą na myśl „Wycinkę” czy „Zaburzenie” Thomasa Bernharda.