Zburzony kościół w Gierdawach

PD-9730

Gotycki kościół z XIV wieku w Gierdawach (Gerdauen w Prusach Wschodnich, obecnie Żelaznodorożnyj w obwodzie Kaliningradzkim). Jego ruina stoi do dzisiaj.