Zjazd harcerski w Zakopanem

-
Miejsce:Zakopane
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Zdjęcie trafiło do moich zbiorów od właścicielki słynnego dworu w Kwiatonowicach, pani Magdy Miller.