Zośka Szulcówna

Zdjęcie docięte z większego do formatu CdV, przy czym odcięto nazwę zakładu.